คำในภาษาไทย กรก, กรก-

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำในภาษาไทย

กรก

อ่านว่ากะ-หฺรก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรก หมายถึง:

  1. [กะหฺรก] (แบบ) น. ลูกเห็บ เช่น กรกวรรษ = ฝนลูกเห็บ. (ป., ส.).

  2. [กะระกะ-] (แบบ) น. ลูกเห็บ เช่น กรกวรรษ = ฝนลูกเห็บ. (ป., ส.).

คำในภาษาไทย

กรก-

อ่านว่ากะ-ระ-กะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กรก หมายถึง:

  1. [กะหฺรก] (แบบ) น. ลูกเห็บ เช่น กรกวรรษ = ฝนลูกเห็บ. (ป., ส.).

  2. [กะระกะ-] (แบบ) น. ลูกเห็บ เช่น กรกวรรษ = ฝนลูกเห็บ. (ป., ส.).

 ภาพประกอบ

  • กรก
  • กรก-

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กรก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"