คำในภาษาไทย

กมณฑโลทก

อ่านว่ากะ-มน-ทะ-โล-ทก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กมณฑโลทก หมายถึง:

  1. [กะมนทะ-] (แบบ) น. นํ้าในหม้อ เช่น ชําระพระองค์ด้วยกมณฑโลทก. (ม. คําหลวง มหาราช). (ป., ส. กมณฺฑลุ = หม้อน้ำ + อุทก = นํ้า).

 ภาพประกอบ

  • กมณฑโลทก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กมณฑโลทก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"