คำในภาษาไทย

กปณา

อ่านว่ากะ-ปะ-นา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กปณา หมายถึง:

  1. [กะปะนา] ว. อนาถา, ไร้ญาติ, น่าสงสาร, เขียนเป็น กปนา ก็มี เช่น แม้มนุษยกปนาจำนง ขอสิ่งประสงค์ประสาททาน. (ม. คำหลวง มัทรี). (ป. กปณ).

 ภาพประกอบ

  • กปณา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กปณา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"