คำในภาษาไทย

กปณก

อ่านว่ากะ-ปะ-นก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กปณก หมายถึง:

  1. [กะปะนก] น. ผู้อนาถา, ผู้ไร้ญาติ, ผู้น่าสงสาร, เขียนเป็น กปนก ก็มี เช่น เถ้ากปนกแพนกพล้าว มีแม่ย้าวสาวศรหนึ่งน้นน. (ม. คำหลวง ชูชก). (ป. กปณ).

 ภาพประกอบ

  • กปณก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กปณก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"