คำในภาษาไทย

กบูร

อ่านว่ากะ-บูน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กบูร หมายถึง:

  1. [กะบูน] (แบบ) ว. แต่ง, ประดับ, งาม, เช่น ก็ใช้สาวสนมอนนกบูร. (ม. คําหลวง นครกัณฑ์), คํานี้บางทีเขียนเป็น กระบูร กระบวร ขบูร ขบวร.

 ภาพประกอบ

  • กบูร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กบูร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"