คำในภาษาไทย

กนิษฐ์

อ่านว่ากะ-นิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กนิษฐ์ หมายถึง:

  1. [กะนิด] ว. “น้อยที่สุด”. (ส.; ป. กนิฏฺฐ), (ราชา) ถ้าใช้ว่า พระกนิษฐภคินี หมายถึง น้องสาว, ถ้าใช้ว่า พระกนิษฐภาดา หมายถึง น้องชาย, ถ้าใช้ว่า พระกนิษฐา หมายถึง น้องสาว. (ส.; ป. กนิฏฺฐ).

 ภาพประกอบ

  • กนิษฐ์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กนิษฐ์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"