คำในภาษาไทย

กนก

อ่านว่ากะ-หฺนก

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กนก หมายถึง:

  1. [กะหฺนก] (แบบ) น. ทองคํา เช่น มาลากนก = มาลัยทอง, โดยมากใช้ประกอบเป็นส่วนหน้าของสมาสเช่น กนกนัครา. (สมุทรโฆษ). (ป.; ส.).

EN-TH Dictionary กนก ภาษาอังกฤษคือ:

  1. gold

 ภาพประกอบ

  • กนก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กนก"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"