คำในภาษาไทย

กทรรป

อ่านว่ากะ-ทับ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กทรรป หมายถึง:

  1. [กะทับ] (แบบ) ก. กําหนัด เช่น ตรูกามกทรรปหฤทัย. (สมุทรโฆษ). (ส. กนฺทรฺป ว่า กามเทพ).

 ภาพประกอบ

  • กทรรป

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กทรรป"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"