คำในภาษาไทย

กถิกาจารย์

อ่านว่ากะ-ถิ-กา-จาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กถิกาจารย์ หมายถึง:

  1. [กะถิกาจาน] (แบบ) น. อาจารย์ผู้กล่าว. (ป., ส. กถิก + ส. อาจารฺย).

 ภาพประกอบ

  • กถิกาจารย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กถิกาจารย์"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"