คำในภาษาไทย

กถา

อ่านว่ากะ-ถา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กถา หมายถึง:

  1. [กะ-] น. ถ้อยคํา, เรื่อง, คําอธิบาย, คํากล่าว. (ป.).

EN-TH Dictionary กถา ภาษาอังกฤษคือ:

  1. words

 ภาพประกอบ

  • กถา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กถา"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"