คำในภาษาไทย

กฏุกผล

อ่านว่ากะ-ตุ-กะ-ผน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กฏุกผล หมายถึง:

  1. [กะตุกะผน] (แบบ) น. ผลอันเผ็ดร้อน. (ชุมนุมตํารากลอน ปาราชิตฉันท์).

 ภาพประกอบ

  • กฏุกผล

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กฏุกผล"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"