คำในภาษาไทย

กชกร

อ่านว่ากด-ชะ-กอน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กชกร หมายถึง:

  1. [กดชะกอน] (กลอน) น. “ดอกบัวคือมือ” คือ กระพุ่มมือ เช่น กชกรต่างแต่งตั้ง ศิรสา. (หริภุญชัย).

 ภาพประกอบ

  • กชกร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กชกร"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"