คำอ่านออกเสียงคำศัพท์

คำอ่านออกเสียงคำศัพท์
คำอ่านออกเสียงคำศัพท์

   ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีหลายต่อหลายครั้งที่ได้พบเจอคำต่าง ๆ ที่เราไม่เคยรู้จัก หรือไม่มั่นใจในการอ่านออกเสียง โดยในบางทีอาจจะเป็นคำศัพท์เฉพาะ เช่น ชื่ออำเภอ ชื่อสถานที่ หรือแม้แต่ชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่แปลกเลยที่เราจะไม่รู้จัก แต่ดันส่งผลต่อเราเอง คือไม่มั่นใจที่จะออกเสียง หรือแม้กระทั่งเลี่ยงที่จะพูดถึง ทำให้การสื่อสารตกหล่นไปในบางจุด

 

   ทางทีมงาน Wordy Guru เราได้ใส่ใจในจุดนี้ จึงได้รวบรวมคำที่อ่านอ่านยาก ออกเสียงมาให้ในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย ค้นหาง่าย ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพอมีประโยชน์ให้กับทุกท่านที่อยากรู้คำอ่านที่ถูกต้องของ แต่ละคำที่มีในนี้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถแจ้งเพิ่มคำอ่านคำอื่น ๆ ที่ไม่มีในนี้ช่วยให้คนอื่นในภายหลังได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

คำที่อ่านยากที่มักพบเห็นบ่อย

คำว่า อ่านว่า
กรกฎาคม กะ - รัก - กะ - ดา - คม
กรณียกิจ บุบ - พะ - กา - รี
กรมหลวง กรม - มะ - หลวง
กรวิก กะ - ระ - วิก
กลวิธี กน - ละ - วิ - ที
กามวิตถาร กาม - วิด - ถาน
กาลสมัย กา - ละ - สะ - ไหม
กาฬปักษ์ กา - ละ - ปัก
กุศโลบาย กุ - สะ - โล - บาย
กาสาวพัสตร์ กา - สา -วะ -พัด
กำสรด กำ - สด
กุนที กุน - นะ - ที
จรด จะ - หรด
จุติ จุด - ติ
จุนสี จุน -นะ -สี
ฉศก ฉอ - สก
ชุกชี ชุก - กะ - ชี
ญาติวงศ์ ยาด - ติ - วง
เดียรดาษ เดีย - ระ - ดาด
ทัณฑกรรม ทัน - ดะ - กำ

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ท่านสามารถพิมพ์คำค้นหาที่ช่องค้นหา เพื่อหาคำอ่านที่ต้องการเพิ่มเติมได้

Download PDF

สำหรับใครที่อยากได้คำในภาษาไทย ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำในภาษาไทย ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำในภาษาไทย ที่ใช้บ่อย
ดาวน์โหลด

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำอ่านออกเสียงคำศัพท์"