ค้นหาอักษรย่อ

อักษรย่อ "พจน."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พจน.

    ย่อมาจาก พจนานุกรม

    อักษรย่อ

 

อักษรย่อ ที่คล้ายกับ "พจน."   ได้แก่

อักษรย่อย่อมาจาก
พ.วันพุธ
ป.พ.พ.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ป.พ.ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์
ก.พ.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สนพ.สำนักพิมพ์
พ.ค.พฤษภาคม
พ.ด.แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
พ.ท.ประกาศนียบัตรประโยคครูผู้สอนพลศึกษาโท

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ อักษรย่อทั้งหมด