ก.บ.

อักษรย่อ

ชื่อโรงเรียน ›

ย่อมาจาก โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1

ย่อมาจาก โรงเรียนบ้านกาบิน จังหวัดอุบลราชธานี

2