ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ

    ความหมาย คือคนเรา นานาจิตตัง มีความเห็นไม่เหมือนกัน เหมือนไม้ไผ่ลำเดียวกัน ก็มีหลายปล้อง แต่ละปล่องก็ยาวไม่เท่ากัน พี่น้องแม้ท้องเดียวกัน แต่ความคิดเห็นก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน

    สุภาษิตไทย