ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ไม่หลักปักไม้เลน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่หลักปักไม้เลน

    ความหมาย โลเล ไม่แน่นอน

    สุภาษิตไทย