ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

สุภาษิตไทย

ความหมาย ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง

1