ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

    ความหมาย ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง

    สุภาษิตไทย