ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "โลภมาก ลาภหาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โลภมาก ลาภหาย

    ความหมาย โลภมากเกินไป ในที่สุดจะไม่ได้อะไรเลย ท่าสอนให้รู้จักมีความพอประมาณไว้บ้าง

    สุภาษิตไทย