ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เสียน้อย เสียยาก เสียมาก เสียง่าย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสียน้อย เสียยาก เสียมาก เสียง่าย

    ความหมาย เวลาจะต้องเสียงเพียงเล็กน้อย ไม่อยากจะเสีย แต่พอถึงคราวต้องเสียมากๆ รับควักเงินให้ทันที อย่างข้าวของที่ชำรุดไปเล็กน้อย แทนที่จะรีบซ่อมแซมเสีย กลับปล่อยให้เสียมาก แล้วจึงซ่อมแซม ซึ่งต้องหมดเงินมากกว่าหลายเท่า

    สุภาษิตไทย