ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เลี้ยงช้าง กินขี้ช้าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เลี้ยงช้าง กินขี้ช้าง

    ความหมาย หาเศษหาเลยหรือมีผลประโยชน์พลอยได้จากหน้าที่ที่ตนทำเปรียบเหมือนคนเลี้ยงช้าง ซึ่งช้างก็มีค่าหญ้าอันเป็นส่วนของช้าง คนเลี้ยงช้างอาจเบียดบังเอาส่วนหนึ่งของค่าหญ้าเป็นผลประโยชน์ของตัว

    สุภาษิตไทย