ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "เข้าตามตรอก ออกตามประตู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เข้าตามตรอก ออกตามประตู

    ความหมาย ทำอะไรให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี

    สุภาษิตไทย