อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

สุภาษิตไทย

ความหมาย อย่าหาเรื่องใส่ตัว การพูดหรือทำอะไรก้าวก่ายไปถึงผู้อื่นโดยมิบังควร ย่อมทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนโดยไม่จำเป็น

1