ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน

    ความหมาย อย่าหาเรื่องใส่ตัว การพูดหรือทำอะไรก้าวก่ายไปถึงผู้อื่นโดยมิบังควร ย่อมทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนโดยไม่จำเป็น

    สุภาษิตไทย