ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม

    ความหมาย อย่าเอาของคนอื่นมาชื่นชมยินดี

    สุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย ที่คล้ายกับ "อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม"   ได้แก่

สุภาษิตไทยความหมาย
อย่าเอาจมูกคนอื่นหายใจต้องรู้จักช่วยตัวเอง อย่าคิดแต่จะพึงพาอาศัยคนอื่นเสมอไป ถ้าเราทำอะไรได้เองก็สะดวก แต่ถ้าต้องคอยอาศัยคนอื่นเขาร่ำไป ย่อมไม่ได้รับความสะดวก เหมือนคนมีรถยนต์แล้วขับไม่เป็น จะไปไหนทีก็ต้องพึ่งคนขับอยู่เรื่อย ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปไม่ได้
อย่าเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้อย่าเอาลูกโจรหรือลูกคนชั่วคนเลวมาเลี้ยง เพราะอาจสร้างความลำบากเดือดร้อนให้แก่ผู้เลี้ยงก็ได้