สํานวนสุภาษิต

อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ

หมายถึง พิมเสนเป็นของมีค่างมากกว่าเกลือ คืออย่าลดตัวลงไปสู้กับคนชั่วต่ำ มีแต่เสียศักดิ์ศรี เพราะไม่คู่ควรกัน

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ

สํานวนสุภาษิตที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"