ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้

    ความหมาย อย่าเอาลูกโจรหรือลูกคนชั่วคนเลวมาเลี้ยง เพราะอาจสร้างความลำบากเดือดร้อนให้แก่ผู้เลี้ยงก็ได้

    สุภาษิตไทย