ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน

    ความหมาย บางทีก็พูดว่า “อย่าชักเรือเข้าลึก” หมายความว่า อย่าทำอะไรที่เป็นเหตุให้อันตรายมาถึงตัว

    สุภาษิตไทย