ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าคบคนจร นอนหมอนหมิ่น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าคบคนจร นอนหมอนหมิ่น

    ความหมาย อย่าคบคนจร ที่เราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าหรือไม่รู้จักประวัติเสียก่อน

    สุภาษิตไทย