• อย่าคบคนจร นอนหมอนหมิ่น

    ความหมาย
    อย่าคบคนจร ที่เราไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าหรือไม่รู้จักประวัติเสียก่อน

    5,703
    views

บทความที่เกี่ยวข้อง