ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "หนามยอกเอาหนามบ่ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หนามยอกเอาหนามบ่ง

    ความหมาย ตอบโต้หรือแก้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน

    สุภาษิตไทย