ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    วัวใครก็เข้าคอกคนนั้น

    ความหมาย ส่วนของใครก็เป็นของคนนั้น ไม่ก้าวก่ายหรือก้ำเกินในผลประโยชน์ของกันและกัน

    สุภาษิตไทย