ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ลูกผีลูกคน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ลูกผีลูกคน

    ความหมาย จะเอาแน่นอนไม่ได้ มักใช้ในกรณีสำคัญๆ

    สุภาษิตไทย