ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "มีเงินมีทองเจรจาได้ มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มีเงินมีทองเจรจาได้ มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงาม

    ความหมาย ถ้ามีเงินมีทองแล้วจะพูดอะไรก็มักจะสำเร็จ ถ้ามีไม้มีที่แล้ว ก็ย่อมปลูกเรือนได้สวยงาม

    สุภาษิตไทย