ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "น้ำขึ้นให้รีบตัก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    น้ำขึ้นให้รีบตัก

    ความหมาย เมื่อเวลามีบุญมีวาสนา อย่างจะทำความดีอะไรก็รับทำๆ เสีย

    สุภาษิตไทย