น้ำขึ้นให้รีบตัก

สุภาษิตไทย

ความหมาย เมื่อเวลามีบุญมีวาสนา อย่างจะทำความดีอะไรก็รับทำๆ เสีย

1