ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น

    ความหมาย ทำอะไรดูเหมือนจะละเอียดถี่ถ้วนดี แต่ความจริงแล้วไม่รอบคอบ หรือบางทีก็ดูเหมือนจะใช้สอยอย่างกระเหม็ดกระแหม่ในบางเรื่องแต่อีกเรื่องหนึ่งกลับสุรุ่ยสุร่าย

    สุภาษิตไทย