ตามใจปากมากหนี้

สุภาษิตไทย

ความหมาย เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมาก

1