ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ตามใจปากมากหนี้"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตามใจปากมากหนี้

    ความหมาย เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมาก

    สุภาษิตไทย