ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

    ความหมาย ใครจะเป็นอะไรก็ช่าง ไม่ควรถือเอาเป็นธุระ

    สุภาษิตไทย