ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "จำศีลเอาหน้า ภาวนาโกหก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จำศีลเอาหน้า ภาวนาโกหก

    ความหมาย แสร้งทำเป็นว่าถือศีลเคร่งครัด ชอบเจริญภาวนาเข้ากรรมฐาน ที่ลวงให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเป็นมีศีลมีธรรม เขาจะได้เชื่อถือไว้วางใจ

    สุภาษิตไทย