ค้นหาสุภาษิตไทย

ทั้งหมด
สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร จ

สุภาษิตไทย หมวดตัวอักษร จ

สุภาษิตไทย มีดังรายการต่อไปนี้

จับงูข้างหาง

ความหมาย ทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย

จับปลาสองมือ

ความหมาย การที่คน ๆ หนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อม ๆ กัน ทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้น สำนวนนี้นิยมใช้กับผู้ชายที่เกี้ยวผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนั้นจะมีปัญหาตามมา

จับเสือมือเปล่า

ความหมาย หาผลประโยชน์โดยตัวเองไม่ลงทุน

จับแพะชนแกะ

ความหมาย ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเพื่อให้เสร็จๆ ไป

จำศีลเอาหน้า ภาวนาโกหก

ความหมาย แสร้งทำเป็นว่าถือศีลเคร่งครัด ชอบเจริญภาวนาเข้ากรรมฐาน ที่ลวงให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเป็นมีศีลมีธรรม เขาจะได้เชื่อถือไว้วางใจ

จุดไต้ตำตอ

ความหมาย พูดหรือทำบังเอิญไปโดนเจ้าของเรื่องโดยผู้พูดนั้นไม่รู้ตัว


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ