สุภาษิตไทย - หมวด จ

(หน้า 1/1)

 • จับงูข้างหาง

  ความหมาย
  ทำสิ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย

  17
  views

 • จับปลาสองมือ

  ความหมาย
  การที่คน ๆ หนึ่งทำสิ่งใดที่ยากพร้อม ๆ กัน ทำให้ล้มเหลวทั้งสองสิ่งนั้น สำนวนนี้นิยมใช้กับผู้ชายที่เกี้ยวผู้หญิงสองคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลสุดท้ายแล้วผู้ชายคนนั้นจะมีปัญหาตามมา

  999+
  views

 • จับเสือมือเปล่า

  ความหมาย
  หาผลประโยชน์โดยตัวเองไม่ลงทุน

  25
  views

 • จับแพะชนแกะ

  ความหมาย
  ทำอย่างขอไปที ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเพื่อให้เสร็จๆ ไป

  25
  views

 • จำศีลเอาหน้า ภาวนาโกหก

  ความหมาย
  แสร้งทำเป็นว่าถือศีลเคร่งครัด ชอบเจริญภาวนาเข้ากรรมฐาน ที่ลวงให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเป็นมีศีลมีธรรม เขาจะได้เชื่อถือไว้วางใจ

  999+
  views

 • จุดไต้ตำตอ

  ความหมาย
  พูดหรือทำบังเอิญไปโดนเจ้าของเรื่องโดยผู้พูดนั้นไม่รู้ตัว

  13
  views