สำนวนสุภาษิต

A man with little learning is like a frog who thinks its paddle is a great sea.

แปลว่าคนที่มีความรู้น้อย ก็เหมือนกบที่คิดว่าแอ่งน้ำขังของมันเป็นทะเลอันยิ่งใหญ่

สำนวนสุภาษิตไทยกบในกะลาครอบ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • A man with little learning is like a frog who thinks its paddle is a great sea.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "A man with little learning is like a frog who thinks its paddle is a great sea."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"