สำนวนสุภาษิต

A friend in need is a friend indeed.

แปลว่าเพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • A friend in need is a friend indeed.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "A friend in need is a friend indeed."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"