ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน

    หมายถึง ไม่รู้ความเป็นมาหรือพื้นเพ.

    สำนวนไทย