ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไปตายเอาดาบหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไปตายเอาดาบหน้า

    หมายถึง ยอมไปเผชิญกับความทุกข์และความลำบากข้างหน้า.

    สำนวนไทย