ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไก่โห่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไก่โห่

    หมายถึง เวลารุ่งสาง ก่อนเวลา เช่นพูดว่า มาตั้งแต่ไก่โห่

    สำนวนไทย