ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "ไก่รองบ่อน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไก่รองบ่อน

    หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสํารอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้

    สำนวนไทย