สํานวนไทย

ไก่รองบ่อน

หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสํารอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้

Posted on by Admin

หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองจะเรียกใช้เมื่อไรก็ย่อมได้

Posted on by Admin

หมายถึง ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ไก่รองบ่อน หมายถึง:

  1. (สํา) น. ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสํารอง ซึ่งจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้.

ภาพประกอบ

  • ไก่รองบ่อน
  • ไก่รองบ่อน
  • ไก่รองบ่อน

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"