ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก

    หมายถึง การกำจัดศัตรูนั้น ต้องกำจัดให้หมดสิ้นไปจริง ๆ ไม่ให้เหลือผู้สืบทอดหรือผู้ที่จะกลับมาเป็นศัตรูได้อีก ใช้กับการฆ่าและกับการหน้าที่การงาน

    สำนวนไทย