ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เอาข้างเข้าถู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เอาข้างเข้าถู

    หมายถึง ไม่ใช้เหตุผล ดื้อดันจะเอาชนะให้ได้ เอาสีข้างเข้าถู ก็ว่า

    สำนวนไทย