ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เส้นตื้น"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เส้นตื้น

    หมายถึง ที่ทําให้รู้สึกขันหรือหัวเราะได้ง่าย เช่น เขาเป็นคนเส้นตื้น ได้ยินเรื่องขำขันนิดหน่อยก็หัวเราะ.

    สำนวนไทย