ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เสือนอนกิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสือนอนกิน

    หมายถึง คนที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกําไรโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง.

    สำนวนไทย