สํานวนไทย

เด็กเมื่อวานซืน

หมายถึง คนที่มีความรู้น้อยด้อยประสบการณ์ แต่ชอบอวดรู้ คุยโม้โอ้อวด

Posted on by Admin

หมายถึง คำกล่าวเชิงดูหมิ่นหรือเชิงสั่งสอนว่ามีความรู้หรือประสบการณ์น้อย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เด็กเมื่อวานซืน หมายถึง:

  1. (สํา) น. คํากล่าวเชิงดูหมิ่นหรือเชิงสั่งสอนว่า มีความรู้หรือมีประสบการณ์น้อย.

ภาพประกอบ

  • เด็กเมื่อวานซืน
  • เด็กเมื่อวานซืน

สํานวนไทยที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"