ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เด็กเมื่อวานซืน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เด็กเมื่อวานซืน

    หมายถึง คนที่มีความรู้น้อยด้อยประสบการณ์ แต่ชอบอวดรู้ คุยโม้โอ้อวด

    สำนวนไทย