ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย "เก่ากะลา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เก่ากะลา

    หมายถึง ไม่มีค่า

    สำนวนไทย

สำนวนไทย ที่คล้ายกับ "เก่ากะลา"   ได้แก่

สำนวนไทยหมายถึง
กะลาไม่มีค่า
กรวดน้ำคว่ำกะลาตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย
กบในกะลาครอบผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก